รายละเอียดการแจ้งการใช้งาน Server Run EA Free

การขอเข้าใช้งาน

– หัวข้อ “ขอใช้งาน Server Run EA”

– Account Number ที่ต้องการ Run

– Trading Password

– Broker ที่ใช้ (FBS,Forex4you)

– ชื่อ EA ของ Eaforexthai ที่ต้องการรัน

 

 

 

การยกเลิกการใช้งาน

– หัวข้อ “ขอยกเลิกใช้งาน Server Run EA

– Account Number ที่ต้องการ ยกเลิก

– แจ้งรหัสยกเลิก (ได้หลังจาก ใช้งานแล้ว) 

– Broker ที่ใช้ (FBS,Forex4you)

คำเตือน เงินทุนควรอยู่ที่ 100 USD – 1000 USD เท่านั้น ต่อ 1 บัญชีการรัน

 

Shares